Psihološka priprema sportaša

Psihološka priprema sportaša

Psihološka priprema sportaša

HASP
Psihološka priprema sportaša

Psihološka priprema sportaša ili mentalni trening predstavlja oblik rada sportskog psihologa sa sportašem u kojem se pomaže sportašu usvojiti tehnike i znanja kojima će unaprijediti vlastitu izvedbu te je učiniti stabilnijom.

Psihološka priprema predstavlja kontinuirani i planirani rad uz individualizirani pristup koji uvelike ovisi o karakteristikama i profilu samog sportaša, ali i sportskog psihologa sa kojim sportaš surađuje.

Glavni cilj psihološke pripreme pomoći je sportašu da na natjecanju pokaže svoj trenutni potencijal (uglavnom se to odnosi na onu razinu izvedbe koju sportaš pokazuje na treningu). Pritom trebamo biti svjesni kako psihološka priprema ne može nadoknaditi nedostatak tehničko-taktičkih znanja i vještina ili nedovoljnu kondicijsku pripremu, iako svakako može pomoći u procesu usvajanja i postizanja istih.