Individualni rad sa trenerom

Individualni rad sa trenerom

HASP
Individualni rad sa trenerom

Program se sastoji od periodičkog individualnog rada sportskog psihologa i trenera na njegovom radnom mjestu (COACHING). Tijekom coachinga sportski psiholog opaža i komentira s trenerom primjenu naučenih psiholoških tehnika i znanja u praksi.
Program je osmišljen tako da treneri dobiju što više praktičnog psihološkog znanja vezanog uz specifičan sport kroz interaktivni pristup i vježbanje konkretnih tehnika i procesa, a da se pritom ne ometa rad trenera sa sportašima. Programom se nastoji održati kontinuitet kroz periodičke susreti sa mogućnošću komunikacije trenera i psihologa putem telefona, skypea ili maila između susreta.

Satnica coachinga: 90 min. (dio treninga i individualni rad sa trenerom nakon treninga)
Broj termina: po dogovoru (ovisno o potrebi i interesu)