Tamara Glad

Tamara

Tamara

Tamara Glad, mag. psihologije
Magistar psihologije s položenim stručnim ispitom iz područja psihologije sporta, doktorant na poslijediplomskom doktorskom studiju kineziologije na Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, vanjski suradnik na Kineziološkom fakultetu u Zagrebu na predmetu Kineziološka psihologija.Tamara je suosnivačica Hrvatske asocijacije sportskih psihologa, sportski trener sa završenim tečajem za trenera klizanja pri Hrvatskoj olimpijskoj akademiji, završen tečaj za fitness i nutricionizam u SAD-u, dugogodišnja reprezentativka i prvakinja Hrvatske u umjetničkom klizanju s kategorizacijom vrhunskog sportaša HOO-a, predstavnica Hrvatske na Svjetskim juniorskim prvenstvima, Svjetskom i Europskom prvenstvu, dugogodišnji trener reprezentativaca s kojima je sudjelovala na EP, SP, SJP i Olimpijadi mladih.

Koautorica je priručnika za trenere Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi autora Borisa Balenta, Ane Kobilšek i Hrvoja Šašeka. Bila je članica Zdravstvenog tima London 2012. pri Hrvatskom olimpijskom odboru.