Novosti

Radionica za trenere u Zaboku

U utorak, 3. veljače 2014. godine, u Zaboku je održana radionica za sportske trenere u organizaciji Športske zajednice Krapinsko-zagorske županije, a u suradnji s Centrom za istraživanje i razvoj športa (CIRS) i Hrvatskom asocijacijom sportskih psihologa. Tema ove radionice, kojoj je prisustvovalo 38 trenera iz 15 pojedinačnih i ekipnih sportova, bila je Sustavni pristup vještinama uspješne komunikacije u sportu. Nakon kratkog uvodnog predstavljanja rada CIRS-a i HASP-a, sudionici radionice su kroz interaktivni pristup tijekom četiri školska sata upoznati s vještinama komunikacije koje su im potrebne u sportu. Naglasak na ovoj, kao i na ostalim radionicama koje provodi HASP u suradnji sa svojim partnerima, bio je na razmjeni praktičnih znanja i alata između predavača i polaznika radionice. Voditelji i predavači radionice bili su Boris Balent, Tamara Glad, Ana Kobilšek i Hrvoje Šašek iz HASP-a, te Tomislav Paškvalin i Eleonora Čarapina iz CIRS-a.