Novosti

Održan seminar za trenere u sklopu 28. Ljetne škole kineziologa RH

U hotelu Kolovare u Zadru, 27. i 28. lipnja u sklopu 28. Ljetne škole kineziologa Republike Hrvatske održan je trenerski seminar u organizaciji HOO-ova odjela za istraživanje i unapređenje razvojnih programa te suradnji s Hrvatskim kineziološkim savezom i Kineziološkim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu, a jedan od predavača bio je i HASP-ov Boris Balent.

Tema seminara bila je aktualna i za vrhunska sportska dostignuća važna –  Psihološka dijagnostika i mentalna priprema sportaša, a okupljanje stručnjaka trenerske struke bila je prilika za razmjenu znanja, sučeljavanje mišljenja i širenje granica spoznaje s ciljem formiranja sportske izvrsnosti.

Prvog dana seminara na rasporedu su bile dvije cjeline: predavanje „Psihologija sporta i psihološka dijagnostika“ koje je obuhvatila razvoj i primjenu psihologije sporta, psihološku dijagnostiku u sportu te njenu praktična primjenu u radu trenera kao i iskustva iz prakse, te predavanje „Psihološka priprema I. – postavljanje ciljeva“ u kojemu su prenesene spoznaje o važnost ciljeva i pravila njihova postavljanja (SMART ciljevi), uz demonstraciju putem praktične vježbe.

Drugi dan seminara bio je rezerviran za nastavak rada na psihološkoj pripremi sportaša kroz predavanja „Psihološka priprema II. – pažnja i koncentracija“ koje obuhvaća uvid u tipove pažnje, karakteristike fokusiranog sportaša i tehniku “Vraćanje osnovama” te praktične vježbe, i „Psihološku pripremu III. – optimizacija razine pobuđenosti“ koje je uključivalo teme: optimizacija za vrhunsku izvedbu, osvještavanje i regulacija razine pobuđenosti, IZOF model te strategije i tehnike optimizacije razine pobuđenosti.