Novosti

Međunarodni okrugli stol u Puli

U Puli je u subotu, 6. 10. 2012., u organizaciji Hrvatske asocijacije sportskih psihologa, a u suradnji s Centrom za istraživanje i razvoj športa i Hrvatskom olimpijskom akademijom, održan Međunarodni okrugli stol sportskih psihologa pod nazivom Iskustva psihologije sporta s olimpijskih i paraolimpijskih igara London 2012., uz sudjelovanje sportskih psihologa, sportaša, trenera i sportskih dužnosnika iz Hrvatske, Finske i Slovenije. Cilj ovog međunarodnog okruglog stola bila je razmjena praktičnih iskustava vezanih za Olimpijske i Paraolimpijske igre u Londonu. Voditelj okruglog stola bio je prof. dr. sc. Juri Hanin, a u radu su sudjelovali prof. dr. sc. Ksenija Bosnar, prof. dr. sc. Franjo Prot, prof. dr. sc. Matej Tušak, doc. dr. sc. Tanja Kajtna, mr. sc. Muza Hanina, Boris Balent, mag. psihologije, mag. Katja Čavničar, univ. dipl. psih., Tina Jeromen, univ. dipl. psih., Tomislav Paškvalin, dipl. iur., Petar Gorša i Hrvoje Šašek.

HASP u suradnji sa svojim partnerima kroz ovakve projekte potiče razmjenu iskustava i znanja između vrhunskih stručnjaka iz područja sportske psihologije i drugih srodnih područja.

Vijest o održanom okruglom stolu objavio je na svojim stranicama Centar za istraživanje i razvoj športa: www.cirs.hr/me%C4%91unarodni-okrugli-stol-sportskih-psihologa-u-puli