Matej Tušak

Prof. dr. sc. Matej Tušak je sportski psiholog i redoviti profesor na Fakulteti za šport i Filozofski fakulteti u Ljubljani gdje predaje psihologiju i psihologiju sporta. Predavao je na brojnim fakultetima u Sloveniji i svijetu. Voditelj je laboratorija za psihodijagnostiku Inštituta za šport. Neka od njegovih glavnih područja interesa su povećanje motivacije, nošenje sa stresom, razvoj samoregulacijskih vještina, opća i sportska psihologija, te poboljšanje izvedbe i učinkovitosti u sportu i poslovnom okruženju.

Radio je na psihološkoj pripremi mnogih vrhunskih sportaša i trenera iz različitih sportova. Sudjelovao je kao psiholog na mnogim međunarodnim natjecanjima, uključujući europska i svjetska prvenstva te Olimpijske igre. Osim slovenskih, pripremao je i mnoge strane sportaše. Autor je više od 15 knjiga te preko 400 znanstvenih članaka i drugih publikacija u kojima je spojio teorijska i praktična znanja. Koautor je priručnika za trenere Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi autora Borisa Balenta, Ane Kobilšek i Hrvoja Šašeka. U zadnjih deset godina radi i kao konzultant domaćih i međunarodnih kompanija u području motivacije, upravljanja stresom i poboljšanja psiholoških kompetencija zaposlenika i rukovodstva.