Katalog usluga

katalog usluga

EDUKACIJSKE RADIONICE
PSIHOLOŠKA ZNANJA I ALATI U SPORTSKOJ PRAKSI

UVOD
Psihološka znanja i alati iznimno su važni u radu trenera sa sportašima. Pred trenere se stavljaju zahtjevi stalne prilagodbe promjenama i sportašu pojedicu kako bi s njima postigli maksimum u sportskoj domeni, ali često i mnogo šire. Treneri sportašima znače mnogo više od osoba koje ih uče tehničko taktičkim elementima; oni predstavljaju podršku sportašu, model na temelju kojeg uče kako se ponašati, nositi sa uspjehom i neuspjehom, a nerijetko bivaju vrlo važan oslonac i podrška u životu sportaša. Cilj ovih radionica je da pomognu trenerima da obnove stara znanja, steknu nove spoznaje iz područja psihologije sporta i ono što je najvažnije, da vježbaju konkretne tehnike koje mogu primjenjivati u radu sa sportašima i drugim sportskim službenicima. Radinoce su osmišljene primarno kao interaktivni prijenos praktičnih znanja i alata koje treneri mogu primjeniti u svojem radu već nakon završetka radionice.

TEME RADIONICA
1. Što je psihologija sporta, zašto je bitna u radu sa sportašima, te koji je posao sportskog psihologa?
2. Vještine uspješne komunikacije u sportu
3. Upravljanje stresom i razine pobuđenosti kod sportaša
4. Postavljanje ciljeva u sportu
5. Grupna kohezija (poticanje timskog duha i stvaranje uspješnog tima)
6. Psihološka (mentalna) periodizacija u sportu
7. Motivacija i samomotivacija u sportu
8. Psihološki aspekti ozljeda sportaša i strah od ozljede
9. Kako pospješiti proces učenje u sportu?
10. Rješavanje sukoba i asertivno ponašanje
11. Vještine vođenja sportskog tima/ekipe
12. Pažnja i koncentracija u sportu
13. Djeca u sportu

katalog usluga

1. ŠTO JE PSIHOLOGIJA SPORTA, ZAŠTO JE BITNA U RADU SA SPORTAŠIMA, TE KOJI JE POSAO SPORTSKOG PSIHOLOGA?
Što je to psihologija, a što je psihologija sporta?
Definiranje područja
Razvoj grane
Neke od ključnih spoznaja
Predrasude o psihologiji i kako utječu na rad sa sportašima?
Ciljevi primjenjene psihologije u sportu
Važnost psihologije sporta u radu sa sportašima
Kako možemo pozitivno utjecati na učinak sportaša primjenjujući načela i spoznaje iz područja sportske psihologije?
Postoje li potencijalne opasnosti i koje su to?
Posao sportskog psihologa
Što sportski psiholog radi, a što nikako nije njegovo područje djelatnosti?
Kako surađuju sportski psiholog i trener?
Osnovne psihološke tehnike i intervencije
Koje intervencije provodi psiholog, a koje trener?

katalog usluga

Trajanje radionice: 60 min

katalog usluga

2. VJEŠTINE USPJEŠNE KOMUNIKACIJE U SPORTU
Faktori koji utječu na komunikaciju
Percepcija i prijašnja iskustva
Emocije, stereotipi i predrasude
Poboljšavanje vlastite perceptivne izoštrenosti
Utjecaj emocija na komunikaciju i motivaciju
Neverbalna i paraverbalna komunikacija
Važnost i utjecaj neverbalne komunikacije u sportskom kontekstu (trening, natjecanje)
Najvažniji neverbalni i praverbalni znakovi
Kako neverbalno komunicirati
Razlikovanje percepcije od interpretacije
Verbalna komunikacija
Važnost govora i njegov utjecaj u komunikaciji u sportskom kontekstu
Govorne konstrukcije
Naučimo govoriti jezikom ljudi s kojima komuniciramo
Kako davati povratnu informaciju (pravila feedbacka)?
Korektivni mehanizmi i govorne konstrukcije (kako poboljšati proces učenja tehničkih, taktičkih i mentalnih znanja i vještina)
Aktivno slušanje
Alat za bolje razumijevanje trenera i sportaša
Odgovaranje na pitanja sportaša

katalog usluga

Trajanje radionice: 2 x 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

katalog usluga

3. UPRAVLJANJE STRESOM I RAZINE POBUĐENOSTI KOD SPORTAŠA
Što je stres?
Činjenice o stresu i kako definirati stres
Uzroci stresa i mehanizam stresne reakcije
Posljedice stresa na organizam
Upravljanje stresom i strategije postizanja optimalne razine pobuđenosti u sportu
Što možemo učiniti?
Prevencija stresa – djelovanje na uzrok
Povećanje naših sposobnosti da se nosimo sa stresom te da kontroliramo pobuđenost organizma
Prevencija stresa
Upravljanje ciljevima
Upravljanje vremenom
Povećanje sposobnosti da se nosimo sa stresom
Povezanost uma, emocija i tijela – zašto tehnike djeluju?
Antistres tjelesni stav
Progresivna mišićna relaksacija
Tehnike disanja i tehnika imaginacije (vizualizacije)
Upravljanje razinama pobuđenosti
Koja je optimalna razina pobuđenosti i kako je ispitati?
Vrhunsko izvođenje (peak performance, flow)
IZOF model (Juri Hanin)
Tehnike za dizanje razine pobuđenosti (aktivacijske tehnike)
Tehnike za spuštanje razine pobuđenosti (relaksacijske tehnike)
Prednatjecateljska, natjecateljska i postnatjecateljska rutina

katalog usluga

Trajanje radionice: 2 x 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

katalog usluga

4. POSTAVLJANJE CILJEVA U SPORTU
Ciljevi i motivi
Važnost i snaga ciljeva u sportu
Povezanost ciljeva i motivacije

Postavljanje ciljeva
Lockova teorija postavljanja ciljeva
Kako postaviti ciljeve u praksi kako bi oni bili maksimalno efikasni (SMART i druge strategije postavljanja ciljeva)
10 koraka u postavljanju ciljeva (Lanny Bassham)
Revidirani kompetitivni model postavljanja ciljeva (Burton i Naylor)
Usmjerenost sportaša i trenera na izvedbu ili rezultat: prednosti i nedostaci

Praktične tehnike postavljanja i praćenja ciljeva
Sportski dnevnik
Analiza treninga i natjecanja
Izrada vizije i misije

katalog usluga

Trajanje radionice: 2 x 105 min (uključujući 2 pauze od 15 min.)

5. GRUPNA KOHEZIJA (POTICANJE TIMSKOG DUHA I STVARANJE USPJEŠNOG TIMA)
Što je tim
Socijalni utjecaji u sportu
Što je tim i koje su karakteristike sportskog tima
Kohezija usmjerena na zadatak i kohezija usmjerena na odnos; prednosti i nedostaci
Faktori koji utječu na koheziju
Uloge u timu
Rad u timu
Kako postići veću grupnu i organizacijsku sinergiju
Kako prepoznati timske snage i slabosti
Kako poboljšati interakciju među članovima tima (podrška, povjerenje, osjećaj zajedništva, razvijanje zdravih odnosa među članovima tima)
Kako prepoznati uloge u timu i kroz individualni pristup od sportaša dobiti maksimum
Učinkoviti timski rad
Definiranje pravila i vrijednosti tima/ekipe
Istražite timski profil svakog člana tima, kako birati pojedince u tim
Osobine pobjedničkih timova
Teambuilding u sportu (konkretne tehnike za podizanje timskog duha)

katalog usluga

Trajanje radionice: 165 min (uključujući dvije pauze od 15 min.)

6. PSIHOLOŠKA (MENTALNA) PERIODIZACIJA U SPORTU
Uvodno o psihološkoj periodizaciji
Što je to psihološka periodizacija?
Odnos periodizacije sportskog treninga i psihološke periodizacije
Izrada i provedba psihološke periodizacije
Mentalna komponenta umora
Izbjegavanja izgaranja u sportu
Poticanje samopouzdanja kod sportaša
Kako izraditi plan psihološke periodizacije (konkretne upute i izrada plana)

Trajanje radionice: 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

katalog usluga

7. MOTIVACIJA I SAMOMOTIVACIJA U SPORTU

Motivacija
Motivi i motivacija; Što nas pokreće?
Povezanost motivacije sa sportskim uspjehom
Čimbenici koji utječu na motivaciju
Najpoznatije teorije motivacije i njihova primjena u sportskoj praksi
Motiv za postignućem i motiv za izbjegavanjem neuspjeha; Kako utječu na ponašanje sportaša?
Kako atribuirati u sportu?
Koje su karakteristike motiviranog i demotiviranog sportaša
Ego usmjereni sportaš nasuprot sportaša usmjerenog na zadatak
Koji su demotivatori u sportu?
Motivacijske tehnike u praksi (koje sve tehnike i kako ih možemo koristiti?)
Samomotivacija
Uvodno o samomotivaciji
Kako stanje motiviranosti pobuditi kad smo demotivirani?
Pozitivnost i proaktivnost kao prvi korak prema samomotiviranju
Kontakt sa sobom, kontakt s vizijom

katalog usluga

Trajanje radionice: 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

8. PSIHOLOŠKI ASPEKTI OZLJEDA SPORTAŠA I STRAH OD OZLJEDE
Uvodno o sportskim ozljedama
Psihološki aspekti sportskih ozljeda
Prediktori sportskih ozljeda
Psihološke reakcije na ozljedu i proces prilagodbe
Psihologija rehabilitacije sportskih ozljeda
Suradnja i komunikacija s ozljeđenim sportašem
Kako bolje razumijeti ozljeđenog sportaša?
Kako pristupiti ozljeđenom sportašu?
Znakovi loše prilagodbe na ozljedu (depresija, strah). Kako ih prepoznati, te kako na njih reagirati?
Pružanje podrške i moguće intervencije
Važnost redefiniranje ciljeva i prihvaćanje novih ciljeva
Strah od ozljede
Utjecaj straha od ozljede na izvedbu sportaša
Karakteristične kognitivne procjene kod sportaša
Konkretne strategije suočavanja sa strahom

katalog usluga

Trajanje radionice: 90 min (+ pauza od 15 min.)

9. KAKO POSPJEŠITI PROCES UČENJA U SPORTU?
Zakonitosti učenja
Načini usvajanja novih znanja
Odnos između talenta, iskustva i znanja; Na što staviti naglasak?
Anticipacija u sportu
Što je važno kako bi proces usvajanja znanja i vještina bio maksimalno iskorišten (kvantiteta i kvaliteta)?
Kako pristupiti procesu učenja i što očekivati od sportaša?
Kako konkretno pospješiti proces učenja
Kako pristupamo procesu učenja i kako to utječe na sportaša?
Tehnika ”Stari način/novi način“ (Juri Hanin)
Višeslojna povratna informacija
Tehnika predočavanja (vizualizacija)
Planiranje treninga kako bismo maksimalno povećali količinu i kvalitetu usvojenog znanja
Optimizacija izvedbe
Što je to optimalna izvedba?
Izrada lanca izvedbe

katalog usluga

Trajanje radionice: 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

katalog usluga

10. RJEŠAVANJE SUKOBA I ASERTIVNO PONAŠANJE
Uvodno o prirodi sukoba
Uloga ljudske različitosti u nastajanju sukoba
Percepcija i sukob
Faze sukoba i kako ih prepoznati
Blokatori uspješnog rješavanja sukoba
Uloga emocija u izbijanju i kvalitetnom razrješenju sukoba
Kako spriječiti nekontrolirani ispad
Rješavanje sukoba: Model nenasilne komunikacije Marshalla B. Rosenberga
Uklanjanje predrasuda
Prepoznavanje emocija i identificiranje nezadovoljenih potreba
Iznošenje zamolbi, te razlika između zahtjeva i zamolbe
Postupak medijacije (postupak rješavanja sukoba)
Tehnike upravljanja vlastitim emocionalnim stanjima kako bi bili uspješniji
Identificiranje konteksta u kojem je trener/sportaš najpodložniji konfliktnom ponašanju
Asertivna komunikacija i emotivna inteligencija u sportu
Što je submisivna komunikacija i kako je prepoznati
Što je agresivna komunikacija i kako je prepoznati
Što je asertivna komunikacija, kako je prepoznati i kako graditi
Što je emotivna inteligencija i koje su kompetencije emotivne inteligencije
Sklad sa sobom i okolinom i kako ga graditi
Kako reći “ne”
Što, kome i kad Vam je teško odbiti
5 pravila za odbijanje nečijeg zahtjeva
Što kada je netko jako uporan

Trajanje radionice: 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

katalog usluga

11. VJEŠTINE VOĐENJA SPORTSKOG TIMA/EKIPE

Analiza komunikacijskih stilova trenera u kontekstu vođenja (rješavanje testa)
Treneri ispunjavaju test i dobivaju rezultate svojeg trenerskog stila (rezultati su poznati samo njima)
Analiza pojednih stilova; prednosti i nedostaci u sportskom kontekstu (treneri osvještavaju svoj stil i kako on može utjecati na odnos sa pojedinim sportašima)

Stilovi vođenja te prednosti i nedostaci pojedinih stilova u radu sa sportašima
Zašto je trenerski stil važan?
Demokratsko i autokratsko vođenje; o čemu ovise prednosti i nedostaci

Karakteristike vrhunskog vođe
Koji komunikacijski stil je najpoželjniji?
Kako iskomunicirati loše emocije?
Kažnjavanje i nagrađivanje
Osobine uspješnog trenera. Postoji li idealan trener?
Usklađenost trenera i sportaša: kako se uskladiti i razumijeti?

Trajanje radionice: 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

12. PAŽNJA I KONCENTRACIJA U SPORTU

katalog usluga

Uvodno o pažnji/koncentraciji
Što je pažnja i koje vrste pažnje postoje
Fokus pažnje
Selektivnost pri percipiranju
Poteškoće pažnje
Test pažnje (treneri testiraju svoju pažnju)
Tipovi pažnje s obzirom na širinu i smjer (Nideffer)
Kako razina pobuđenosti utječe na pažnju?
Što se često nalazi u podlozi problema pažnje/koncentracije? Česte zablude u praksi

katalog usluga

Kako poboljšati pažnju?
Praktične vježbe za poboljšanje opće i specifične pažnje (širina i smjer)
Kako uklopiti vježbe pažnje/koncentracije u trening
Anksioznost i pažnja (Tehnika simulacije natjecateljskih uvjeta)

Trajanje radionice: 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

13. DJECA U SPORTU

katalog usluga

Razvojne karakteristike djeteta
Kognitivni i moralni razvoj djeteta
Pubertet

Utjecaj sporta na psiho-fizički i socijalni razvoj djeteta

O čemi treba voditi brigu u radu sa djecom?
Koji je osnovni posao djeteta
Utjecaj odraslih na djecu (roditelji, treneri)
Odnos roditelj-trener (Obrazac sa pravilima ponašanja roditelja)
Odgovornost odraslih
Dječja prava i odgovornosti djeteta

katalog usluga

Izgradnja vrhunskog sportaša i zadovoljne osobe
Poticanje i izgradnja poželjnog kognitivnog seta kod djeteta
Dugoročno planiranje karijere sportaša
Briga o dobrobiti djeteta
Postavljanje granica u odgoju djeteta

Trajanje radionice: 105 min (uključujući pauzu od 15 min.)

NADOPUNA: INDIVIDUALNI RAD S TRENERIMA NA TERENU

Program se sastoji od periodičkog individualnog rada ‘’jedan na jedan” sa trenerima na njihovom radnom mjestu (COACHING). Tijekom coachinga sportski psiholog opaža i komentira s trenerom primjenu naučenog u praksi.
Program je osmišljen tako da treneri dobiju što više praktičnog psihološkog znanja vezanog uz specifičan sport kroz interaktivni pristup i vježbanje konkretnih tehnika i procesa, a da se pritom ne ometa rad trenera sa sportašima. Programom se nastoji održati kontinuitet (periodičke radionice i susreti sa mogućnosti komunikacije trenera sa psihologom putem telefona, skypea ili maila između susreta; što naravno ovisi o potrebama samih trenera).

Satnica coachinga: 90 min. (dio treninga i individualni rad sa trenerom)
Broj termina: po dogovoru (ovisno o potrebi i interesu)

Za sva dodatna pitanja slobodno nam se obratite.