Članovi

Jadranka Kolenović-Đapo

Jadranka Kolenović-Đapo je redovni profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, gdje predaje Psihologiju ličnosti, Socijalnu psihologiju, Psihologiju sporta i Psihologiju humora. Psihologiju sporta predaje i na Fakultetu sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu. Završila je Uvodnu izobrazbu iz psihoanalize na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu/Podružnica Split. Nacionalni je program direktor za Bosnu i Hercegovinu, u longitudinalnoj studiji koja se bavi  istraživanjem životnih vrijednosti u Europi („Europska studija vrijednosti“). Autorica je četiri knjige (Psihologija humora: teorije metode i istraživanja; Psihološki mehanizmi odbrane: Teorijski, pristup, klasifikacija i vodič za vježbe; Klasične teorije emocija u svjetlu novih empirijskih spoznaja, Prikaz rezultata Europske studije vrijednosti 2019), 45 znanstvenih i stručnih radova, 60 sažetaka i priopćenja prezentiranih na međunarodnim konferencijama, kongresima i simpozijima. U koautorstvu je konstruirala nekoliko skala  za mjerenje tehničkih, taktičnih i socijalnih kompetencija i samoefikasnosti za košarkaše, nogometaše, ritmičke gimnastičarke, karataše te igrače badmintona.  Održala je niz radionica, seminara, team bulding-a (uloga humora u suočavanju sa stresnim situacijama, razvijanje rezilijentnosti, samoefikasnosti, unapređenje komunikacijskih i drugih prenosivih životnih vještina, upravljanje stresom i samoregulacija emocija) za različite ciljne skupine u području sporta i rekreacije. Kreirala je niz programa za razvijanje kompetencijskih vještina. Mentor je u području radova iz psihologije sporta.

O autoru

HASP