Novosti

Izvještaj sa seminara Upotreba biofeedback tehnike u sportu

17. ožujka u Zagrebu u prostorijama Hrvatskog olimpijskog odbora održan je pozivni seminar Upotreba biofeedback tehnike u sportu u organizaciji Hrvatske olimpijske akademije i Hrvatske asocijacije sportskih psihologa. Broj polaznika bio je ograničen budući da se radilo o radioničkom tipu seminara.

Cilj ovog seminara bio je upoznati sportske psihologe sa mogućnostima primjene tehnike biofeedbacka u radu sa sportašim. Biofeedback se pokazao kao vrlo praktična i korisna tehnika u području sporta. Ovim putem željeli smo zainteresirati te potaknuti polaznike seminara na njezinu veću primjenu u praktičnom radu sa sportašima.

Predavač i voditelj radionica bio je eminentni slovenski stručnjak iz područja sportske psihologije prof. dr. sc. Matej Tušak, predstojnik Katedre za psihologiju športa Fakulteta za šport (Ljubljana), te voditelj laboratorija za psihodiagnostiku na Inštitutu za šport (Ljubljana). Dr. sc. Mateju Tušaku asistirali su sportski psiholozi Tamara Glad i Boris Balent, a tehnička podrška bio je Hrvoje Šašek.

Program je započeo u 9.00 sati prvim blokom: predavanjem “Teorijska osnova biofeedback tehnika”, da bi se nastavio sa praktičnim vježbama podjeljenim u dva bloka. Program je završio u 14.00 sati.

Polaznici su pokazali veliko zanimanje za biofeedback tehniku te su aktivno sudjelovali u samoj primjeni biofeedback aparata. Naime, svi sudionici su imali mogućnost isprobati biofeedback aparat na sebi (budući da je bilo 4 biofeedback uređaja koji su cijelo vrijeme bili u upotrebi) te opažati primjenu aparata na drugim polaznicima.

Predavač je pokazao na koje sve načine možemo upotrijebljavati biofeedback tehniku u radu sa sportašima, te je pritom sa polaznicima podjelio mnoge korisne savjete i iskustva iz vlastite bogate sportske prakse.