Novosti

EDU Coaching Forum Banja Luka 19. – 21. 04. 2019

Boris Balent sudjelovao je na EDU Coaching Forumu u Banja Luci od 19. – 21. travnja 2019. godine, gdje je izlagao na temu Misaona postavka – bazična uvjerenja koja utiču na našu motivaciju.