Doris Matošić

Doris Matošić doktorica je znanosti iz područja psihologije sporta i sportski psiholog u Splitu. Diplomirala je na sveučilištu Bridgeport u SAD-u, magistrirala na državnom sveučilištu Illinois u SAD-u, te doktorirala na sveučilištu Birmingham u Velikoj Britaniji na temu narcisoidne osobine ličnosti kod trenera kroz prizmu teorije samo-determinacije.

Trenutno je zaposlena kao sportski psiholog u Akademiji HNK Hajduk “Luka Kaliterna“, te kao vanjski suradnik istraživač na EU Erasmus + projektu Kineziološkog fakulteta u Splitu na temu Sportom protiv nasilja i socijalne isključenosti. Autorica je brojnih znanstvenih članaka objavljenih u međunarodnim znanstvenim časopisima vezanim za psihologiju sporta (npr. Journal of Sport & Exercise Psychology),te ulomka knjige Sport and Exercise Psychology Research: From theory to practice.

Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim kongresima, stručnim edukacijama iz područja psihologije sporta, te različitim međunarodnim znanstvenim i stručnim projektima. Primila je niz nagrada za svoje znanstveno djelovanje. Recezent je više znanstvenih časopisa iz područja psihologije sporta.

Radila je kao asistent na dodiplomskom studiju kineziologije državnog sveučilišta Illinois u SAD-u, te predavač na predmetu Istraživačke metode i statistika u sportskim znanostima dodiplomskog studija sportskih znanosti sveučilišta Birmingham u Velikoj Britaniji. Uz znanstveni i predavački rad, iskustvo u stručnoj praksi stekla je kao psiholog pripravnik plivačkog tima sveučilišta Illinois Wesleyan, softball tima državnog sveučilišta Illinois, te gimnastičkog kluba Marjan Split. Radila je i kao sportski psiholog suradnik plivačkog kluba Jadran Split.

Ima završen prvi stupanj edukacije iz bihevioralno-kognitivnih terapija koje organizira Hrvatsko udruženje za bihevioralno kognitivne terapije (HUBIKOT) i trenutno je polaznik drugog stupnja navedene edukacije.