Bibliografija

NAZIV: Psihološka znanja i alati u sportskoj praksi, priručnik za trenere
AUTORI: BALENT, Boris; KOBILŠEK, Ana; ŠAŠEK, Hrvoje
IZDAVAČ: Sportski savez Grada Zagreba
GODINA IZDANJA: 2017.
JEZIK: hrvatski

Psihološka znanja i alati iznimno su važni u radu trenera sa sportašima. Pred trenere se stavljaju zahtjevi stalne prilagodbe promjenama i sportašu pojedicu kako bi s njima postigli maksimum u sportskoj domeni, ali često i mnogo šire. Treneri sportašima znače mnogo više od osoba koje ih uče tehničko taktičkim elementima; oni predstavljaju podršku sportašu, model na temelju kojeg uče kako se ponašati, nositi sa uspjehom i neuspjehom, a nerijetko bivaju vrlo važan oslonac i podrška u životu sportaša. 

Svako od trinaest poglavlja priručnika sadrži teorijski okvir, praktični aspekt, mnoštvo vježbi i tehnika, te popis stručne literature za one koji žele proširiti svoje znanje iz psihologije sporta. Osim toga priručnik je skladno dopunjen citatima i zapažanjima koje su dali vrhunski zagrebački i hrvatski sportaši, s kojima su u sklopu rada na knjizi rađeni opširni intervjui. 

Uvod u psihologiju sporta

NAZIV : Uvod u psihologiju sporta, priručnik za sportske trenere
AUTOR: BOSNAR, Ksenija; BALENT, Boris
IZDAVAČ: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki
Fakultet, Sveučilište u Zagrebu
GODINA IZDANJA: 2009
JEZIK: Hrvatski

Ovaj je priručnik namijenjen u prvom redu sportskim trenerima. Biti  sportski trener je prije poziv nego profesija. Sportski treneri su mahom osobe koje vole sport i rado mlađim generacijama prenose znanja i  vještine određenog sporta. Oni čine hetorogenu skupinu po mnogim  karakteristikama – spolu, dobi, obrazovanju, vrijednostima i drugome.  Dolaze iz različitih profesija i s različitim predznanjem psihologije.  Ovaj bi im priručnik trebao pomoći u razumijevanju onoga što je  psihologija sporta i što rade sportski psiholozi. Pri pisanju priručnika pokušali smo ga učiniti razumljivim onima koji se nikad nisu susreli s  psihologijom, a da pritom ne bude trivijalan osobama koje o području već imaju neko iskustvo. Priručnik također može biti vrlo koristan sportašima i roditeljima sportaša budući da sadrži mnoge konkretne savjete i informacije iz područja psihologije sporta.