Bibliografija

bibliografija

HASP

Uvod u psihologiju sporta

Uvod u psihologiju sporta

NAZIV : Uvod u psihologiju sporta, priručnik za sportske trenere
AUTOR: BOSNAR, Ksenija; BALENT, Boris
IZDAVAČ: Odjel za izobrazbu trenera Društvenog veleučilišta u Zagrebu, Kineziološki
Fakultet, Sveučilište u Zagrebu
GODINA IZDANJA: 2009
JEZIK: Hrvatski

Ovaj je priručnik namijenjen u prvom redu sportskim trenerima. Biti  sportski trener je prije poziv nego profesija. Sportski treneri su mahom osobe koje vole sport i rado mlađim generacijama prenose znanja i  vještine određenog sporta. Oni čine hetorogenu skupinu po mnogim  karakteristikama – spolu, dobi, obrazovanju, vrijednostima i drugome.  Dolaze iz različitih profesija i s različitim predznanjem psihologije.  Ovaj bi im priručnik trebao pomoći u razumijevanju onoga što je  psihologija sporta i što rade sportski psiholozi. Pri pisanju priručnika pokušali smo ga učiniti razumljivim onima koji se nikad nisu susreli s  psihologijom, a da pritom ne bude trivijalan osobama koje o području već imaju neko iskustvo. Priručnik također može biti vrlo koristan sportašima i roditeljima sportaša budući da sadrži mnoge konkretne savjete i informacije iz područja psihologije sporta.